Vad är manuellt lymfdränage massage?

Massage med terapeutiska förmåner

Manuellt lymfmasage har terapeutiska förmåner

Lymfdränage massage skilja sig från annat massage därför att man jobbar med fjäderlätta händer, lugnt och metodistisk. Man jobbar upprepade i en viss riktning på kroppen i syfte med att stimulera lymfsystemet för att flytta lymfan i önskade riktning samt att får vätskan att flöda från det svullna området till den friska delar av kroppen (sk dränage). Man rör alltså inte musklerna. Lymfsystemet är långsamt och för att väcker den här system måste man göra det mjukt. Annars protestera systemet. Ödemet (sk svullnad) kan bli värre om man får den fel sorts massage men behandlingsgreppen blir mer intensiva och skarpa om vävnaden har fibrotiserats. 

Resultatet av massagen bli ökad ämnesomsättning, återhämtningsprocess och får att kroppskänsla bli lättare. Massagen bli särskiljt behövligt och uppskattad  vid skada,  skadat lymfkärl/knutor såväl  trötta ben som stelhet i kroppen efter fler timmars stilla stående eller sittande. Dessutom kan MLD lindra symptom av lippödem. 

Indikationer 

 • svullnader efter trauma och sportskador
 • inaktivitestödem
 • minskning av smärta och svullnad efter skada eller operation
 • sekundärt lymfödem
 • lipödem
 • venös insufficiens
 • för att reducera sårlakningstiden
 • efter venoperationer, t.ex. venligering eller strippning

Kontraindikationer 

 • plötsiga smärta eller känselbortfall eller nedsatt känsklighet
 • allvarlig åderförkalkning (arterioskleros) eller andra kärlsjukdomar med förträngningar (ischemiska vaskulära tillstånd)
 • hjärtsvikt
 • känd eller misstänkt djup ventrombos (DVT) eller lungemboli
 • gangrän (källbrand)
 • allvarlig inflammation i behandlingsområdet
 • nya hudtransplantationer under läkning
 • obehandlade eller infekterade sår
 • tillstånd där ökat venöst eller lymfatiska återflöde är olämplig

Absoluta kontraindikationer för MLD

 • på gående infektioner förorsakade av bakterier, virus m.m.
 • cardiellt ödem

Allt annat kontraindikationer är relativa eller lokala och kan diskuteras innan bokningen.