Om mig

Efter en gedigna utbildning är jag Dipl. medicinsk fotterapeut, Dipl. lymfterapeut, Dipl. Friskvård massör och hårbortagningsspecialist inom Alexandria Professional Body Sugaring.

Som medlem i Sverigesfotterapeuters förbundet har jag patient försäkrings så som tillgång till många olika fortbildning, auktorisering och seminare inom min yrke.

Under mitt arbetsliv här i Sverige har varit anställd på Scholl fotvårdsbutik (Stockholm) och som förstärknings personell hos Axelssons Spa (Stockholm)

Ursprungligen kommer jag från USA men kom till Sverige år 2007. Med hjälp av Sfi har jag lärt mig svenska men tyvärr har fortfarande ett betydliga amerikanska brytning!

Om behandling, det jag tag tror på mest är att den är ju förebyggande. Oavsett om det gäller allmänna hälsa och funktion av dina fötterna eller kropp syftet med behandlingar är att ge dig samt dina aktiviteter stöd livet ut!

Här är du värmt välkommen!