MLD massage

Boka här!

Behandling / Services

Manuell lymfdränage massage

60 min. 1.000 SEK    90 min 1.500 SEK

Lymfdränage massage för hela kroppen (dvs per kvadrant). Huvud funktion as massagen är att lindra symptomen t.ex. spänning av huden vid primärt ödem, sekundärt ödem såväl som lippödem. Syftet med massagen är bl.a. öka ämnesomsättning och återhämtnings processor inför eller efter träning eller operationer.

Complete decongestion for the entire body. Among other things, the main function of this massage is to ease the symptoms of primary and secundary edema as well as lipedema such as tension of the skin due to swelling. This massage can also increae the metabolic and recovery processes before and after training or an operation.

Huvud, näck, ansikte

500 SEK

Denna sorts lymfmassage är bra för att hjälpa släppa spänningen av området på grund av bl.a. arbetsställning. 

This is a lymph massage to help release tensions of the area as a result of, among other things, your posture at work.

Käk, näck och munhålan

600 SEK

Om du gnistra i tänder eller ofta upplever spänningen is käken kan den lite djupare massage hjälper lindrar dem symptomen.  Massagen består av att massera också  munbotten, mjuk och hård gom samt käkled.

This massage is also good for those who grind their teeth. There is a focus on the inside of the mouth: under the tunge, jaw as well as soft and hard gum.

 

Enkelt Lympha Press

600 SEK

Behandling består av med ena ben i ca. 40 min. i Lympha Press Optimal V2.The Lympha Press Optimal V2 är en hjälpmedel hos mottnagning till sekundärt lymfödem, venös insufficiens samt för att reducera läkningstid. Utmärkt för efter venös operation, svullnader efter trauma som  sport skador m.m.

Treatment consist of  one leg in the Lympha Press Optimal  V2 for 40 min. The Lympha Press Optimal V2 is an help aid for the treatment of secondary lymp edema, vein insufficiens as well as for reducing recovery time. Excellent for after vein surgery, swelling after a trauma t.ex. a sport injury etc.

Dubble helben  massage inkl Lympha Press

890 SEK

Till både ben. En suverän behandling som kan snabba på återhämtningen till ben efter förlossning, en tufft trängspass eller från en tävling. Lympha Press Optimal V2 också motverka tidigt stadiet av venös insufficiens dvs allmänna känslor av tunga, trötta ben.

For both legs. A wonderful treatment that speeds up recovery for the legs from Child birth,  a tough training, rehearsal or competition. Lympha Press Optimal V2 also is effective against the early stages of vein insufficiens otherwise known as heavy or  tired leg syndrom.

Klicka här för info om Lympha Press Optimal V2