Vad är fotvård?

Medicinsk Fotvård

Varje terapeut arbetar individuellt, men det som normal ingår i en medicinska fotvårdsbehandling är: undersökningar av tånaglarna för att finda eventuella missbildningar eller missfärgningar, hudkontroll på baksidan av fötterna, på fotsulorna och underbenet för att utesluta eventuella sjukdomar, infektion eller problem som  uppstår på grund av nedsätt blodcirkulation. Tips och råd eller behandling ges om något misstänkt hittas. Ankelpulser kan tas vid behov, såväl mätning av hur känsliga tårna, fötterna och ankeln är.

En till funktion av medicinska fotvård är att får information om hjälpmedel för att bibehålla den biomekaniska och kinetiska balansen mellan fötter och kroppen. Kort sagt, att försäkra dig om att du kan stå, går och springa med bästa hållning och minsta stress eller smärta på skelettstrukturen.  

Fotvård kan påbörjas i alla åldrar. Föräldrar kan hålla ett öga på sina barn eller spädbar, eftersom vissa genetiska egenskaper kan korrigeras kirurgiskt eller mekanisk. Elit-, professionella-, hobbyidrottare och dansare kan definitivt dra nytta av regelbundna fotvårdstjänster av alla ovanstående skäll.

 

Medi Pedi

While each therapist works individually, what usually is included in a foot care session is: inspections made of the quality of the toe nails and any deformities or discolorations, inspections of the skin on the back of the feet, on the soles of the feet and lower leg to rule out any maladies or infection or problems which can occur due to poor blood circulation. Tips and advice or treatment are given if any are suspected or found. The ankel pulse can be taken if needed as well as measuring how sensitive the toes, feet and ankels are. Foot care can begin at any age. Parents can keep and eye on their young children or infants as some genetic trates can be surgically or mechanically corrected. Elite, professionell and hobby athletes and dancers can definately benefit from regular foot care treatments for all of the above reasons!

 

Why caring for your feet is ok!

Taking care of your feet!

Foot care!