MLD Massage

Gå in och boka!

Ett Ödem avses en synlig och /eller palperbara vätskesamling i vävnaden. Ödem uppstår i situationer där lymfkärlen av en eller annan orsak inte kan utföra sin uppgift att föra bort vätskan som infiltrerats i vävnaderna och sen överskrider den friska lymfkärlens transportkapacitet. t.ex. vid orthostatic svullnade dvs svullnade som uppkom efter fler timmars stående eller sittande.  Ödem är ej sjukdomstillstånd men ett symptom.

En lymfödem är en kroniskt sjukdomstillstånd som uppstår när lymfkärlen skadas lokalt och lymfkärlens transportkapacitet inte längre räcker till att transportera som behövs. 

Vad är lymfsystemet?

Lymfsystemet är vid sidan av blodkärlen det andra systemet för vätsketransport i kroppen men det är betydligt mindre känt. 

Lymfsystemet består av lymfkärl och  lymfknutor. I den lagras stora mängde försvarsceller. Misstänkta ämnen stoppas och lagras eller förstörs men alltid lyckas det inte. Skadat lymfkärl gör att kroppen reagera långsammare vid hotande infektioner.

Vad är MLD?

MLD är en akronym för manuellt lymf dränage massage vilket är en mild behandling som ges med händerna i syfte att stimulera lymfsystemet och får flytta lymfan i önskade riktning i det interstitiella rummet  (mellan cellerna) samt att får vätskan att flöda från det svullna området till friska delar av kroppen. Man rör alltså inte musklerna men behandlingsgreppen i MLD blir mer intensiva och skarpa om vävnaden har fibrotiserats. Resultatet av massagen är en ökad ämnesomsättning, snabbare återhämtning samt en lättare kroppskänsla.

MLD är också den perfekta behandling till friska t.ex. innan och samt efter träning, eller vid trötta ben / underben (insufficiens),  surgery där lymfknutor blev skadat eller efter vein stripping. MLD kan underlätta symtomen av lipödem och graviditet samt generellt stelhet i kroppen av olika anledning   

Absoluta kontraindikationer för MLD

 • på gående infektioner förorsakade av bakterier, virus m.m.
 • cardiellt ödem

Allt annat kontraindikationer är relativa eller lokala och kan diskuteras innan bokningen.

Jag kan assistera med råd och information under behandlingen.

Lympha Press Optimal V2

Lympha Press är ett dynamiskt och intermitten pneumatiskt kompressionssystem vilket består av en pump som ansluts till en manschett. Manschetternas luftkamrar blåsas upp en i taget och efter några sekunders tömts för att börjar en ny kompressionscykel. Detta ger en trycksmasagebehandling som dränera ödemets (svullnaden ) på ett mycket effektivt sätt samtidigt som det mjukar upp vävnaden och lindrar eventrell smärta eller tyngdkänsla.

Indikationer

 • svullnader efter trauma och sportskador
 • inaktivitestödem
 • minskning av smärta och svullnad efter skada eller operation
 • sekundärt lymfödem
 • lipödem
 • venös insufficiens
 • för att reducera sårlakningstiden
 • efter venoperationer, t.ex. venligering eller strippning

Kontraindikationer

 • plötsiga smärta eller känselbortfall eller nedsatt känsklighet
 • allvarlig åderförkalkning (arterioskleros) eller andra kärlsjukdomar med förträngningar (ischemiska vaskulära tillstånd)
 • hjärtsvikt
 • känd eller misstänkt djup ventrombos (DVT) eller lungemboli
 • gangrän (källbrand)
 • allvarlig inflammation i behandlingsområdet
 • nya hudtransplantationer under läkning
 • obehandlade eller infekterade sår
 • tillstånd där ökat venöst eller lymfatiska återflöde är olämplig