MLD massage

Ödem? Edema?

Ödem / Lymfödem

Ett Ödem avses en synlig och /eller palperbara vätskesamling i vävnaden. Ödem uppstår i situationer där lymfkärlen av en eller annan orsak inte kan utföra sin uppgift att föra bort vätskan som infiltrerats i vävnaderna och sen överskrider den friska lymfkärlens transportkapacitet. t.ex. vid orthostatic svullnade dvs svullnade som uppkom efter fler timmars stående eller sittande. Ödem är ej sjukdomstillstånd men ett symptom.

En lymfödem är en kroniskt sjukdomstillstånd som uppstår när lymfkärlen skadas lokalt och lymfkärlens transportkapacitet inte längre räcker till att transportera som behövs.

Vad är den lymfsystemet?

Lymfsystemet är vid sidan av blodkärlen det andra systemet för vätsketransport i kroppen men det är betydligt mindre känt. Under normala förhållanden, omkring 10% av vätska som lämnar blodcirkulationen transporteras some lymfa tillbaka till blodbanan. Lymfan är till färgen vanligen en klar, färglös vätska medan lymfa som dräneras från buken är mjölkfärgad pga dess innehåll av fett.

Lymfsystemet består av lymfkärl och utmed dessa belägna lymfknutor som kan ses som vår kropps kasernområden. I den lagras stora mängde försvarsceller. Misstänkta ämnen stoppas och lagras eller förstörs men alltid lyckas det inte. Skadat lymfkärl gör att kroppen reagera långsammare vid hotande infektioner.

Vad är KFÖ?

Akronymen står för Kombinerade Fysikalisk Ödemterapi. dvs lymfterapi eller complete behandling av (lymf- ) ödem. Behandlingen är delad i två fasar: Fas I är svullnadsreduktion. Fas II är att upprätthålla och optimera vårdsresultatet. Denna helomfattande lymfterapi består av:

  • Manuellt lymfdränage
  • Självlymfdränage/ att göra själve 
  • Kompression terapi: kompression strumpor, bandagering eller kompression plägar
  • Motion
  • Hudvård: hjälper till upprätthålla hudens skyddsfunktion mot omvärlden.
  • Komplians kring egen vård.

Vad är manuellt lymfdränage (MLD)?

MLD är en mild behandling som ges med händerna i syfte att stimulera lymfsystemet och får flytta lymfan i önskade riktning i det interstitiella rummet (mellan cellerna) samt att får vätskan att flöda från det svullna området till friska delar av kroppen. Man rör alltså inte musklerna men behandlingsgreppen i MLD blir mer intensiva och skarpa om vävnaden har fibrotiserats. Resultatet av massagen är en ökad ämnesomsättning, snabbare återhämtning samt en lättare kroppskänsla.

MLD är den perfekta behandling till friska människa men är mer känt som behandling till konstaterade friska patienter efter en cancer behandling. Då är MLD bra för att reducera svullnade efter bevärande (t.ex bröst) surgery där lymfknutor blev skadat /borttagna. 

MLD kan underlätta symtomen av lipödem samt generellt stelhet i kroppen av olika anledning.

Absoluta kontraindikationer för MLD massage

  • på gående infektioner förorsakade av bakterier, virus m.m.
  • cardiellt ödem

Allt annat kontraindikationer är relativa eller lokala och kan diskuteras innan bokningen.

Jag kan assistera med bandagering. Gärna ringa innan du boka.

Behandling / Services

Boka här!

Manuell lymfdränage massage:

 1.000 SEK

Av svällande massage för hela kroppen. Utmärkt till att lindra symptom av lipödem.

A massage to reduce general swelling of the body.  Excellent for treating the symptoms of lipedema.

Massage kort:

2.700 SEK

3 ggr. massagekort.  OBS! Alla behandlingar med endast 2 veckors mellan rum. Ej ersättning för missade tid! Missade tid går ej att byta mot et annat dag/tid/behandling! Ej återbetalning!

3 times massage card.  Attn! Two weeks between treatments. No compensation for missed appointments. Exchanges not allowed. No refunds!

Ödemreducering massage av en lem:

725 SEK

t.ex. efter operationer eller skada samt trauma i en enda lem. Det är starkt rekommenderas att ha en korrekt kompression produkt för att använda efter massagen. För assistance med bandagering kontakta mig innan bokningen. ca. 30-40 min.

After an operation or injury as well as a trauma of that limb. it is strongly recommended to have a correct compression garment to use directly after the massage. For assistance with bandaging please contact me before making your appointment. ca. 30-40 min. 

Huvud och ansikte:

695 SEK

En mjuk, av svällande massage för hela ansikte inkl. hals, munhålan samt skuldra. 

A gentle massage to reduce the swelling of the face incl. the neck, inside the mouth and shoulders.

Till Arbetsgivare

Era anställde inom företaget kommer att uppskatta  Era investeringar i deras välbefinnande! Hör gärna av Er!

Your employees will appreciate your investment in their wellbeing! You are very welcome to contact me!