produkter

Till fötter

Jag har skapat fyra typer av fotbalja kits för att hjälpa dig med att hålla dina fötter i form oavsett om du är hemma, borta eller borta på semester.  Underbara som present! Fråga mig om dem vid ditt nästa besök eller kontakta mig bara:

Basic Care:475 SEK inkl. 1 uppblåsbarafotbalja, 2paket Gehwol fotbad salts fot fil, Flawa hygiensulor, 1par bambu strumpor (sock) och en Gehwol Extra fotsalva.

Active Care: 429 SEK inkl.1 uppblåsbara fotbalja, 2paket Gehwol fotbad salts, Gehwol Foot Cream (fotsalva) , 1paket Mills Lammull.

Nagel Samp Care:1 152 SEK inkl. 1 uppblåsbara fotbalja, 1 burk Biodeur Pythie Nail med 4 upplösbara tablett, i flask Pythie Prevent fot och sko puder, 1Gehwol Lippidro Cream fotsalva, 2 par bambu strumpor (sockor)

Sprukna Häll Vård: 308 SEK inkl. 1 uppblåsbara fotbalja, 2paket Gehwol fotbad salts, 1 Gehwol med. salva mot sprucken hud.

I have created four types of kits to help you with the basic up keep of your feet while at home, away or during training! Great as presents! Ask me about them on your next visit or just contact me:

Basic Care, Active Care, Toe Nail Fungus Care and  Cracked Heel Care

Verrutop är en ny medicinsk preparat för klinisk behandling för envisa vårtor för både barn och vuxna. Behandlingen är särskilt lämplig för dem som har försökt andra metoder utan resultat. Kan kräver upp till tre behandlingar med ca 7 dagars mellan behandlingstillfälle beroende på storlek och hur länge du haft vårtan. VERRUTOP® innehåller bl.a. organiska och oorganiska syror och med hjälp av dessa skapas en oxidation som leder till en försvagning och uttorkning av vårtvävnaden. Behandling med Verrutop består av att först avlägsna förhårdnaden från vårta/vårtor och sedan applicera Verrutop produkten på det område som ska behandlas. Ca. 10-15 dagars mellan behandlingar/ vid behöv.

Verrutop is a new medical preparat for clinic treatment for stubborn warts for both children and adults. The treatment is especially suitable for those who have tried other methods without results.  It can require up to three treatments with about 7 days between treatment depending on size and how long you have had the wart. VERRUTOP® includes organic and inorganic acids and by means of these create an oxidation which leads to a weakening and dehydration of the wart tissue.

Treatments with Verrutop consist of first removing the callous from the wart or warts then applying the Verrutop product to the area to be treated. The follow up (if any) are between 10-15 days.

Biodeur Pythie nagel svamp kur. Mikroorganismen Pythium oligandrum i kungariket Chromista – Stramenopila representerar delningen mellan svampar och alger. Med sina fibrer tränger Pythium oligandrum in i parasitcellerna (jäst eller svamp) och extraherar de nödvändiga näringsämnena ur den. Som en del av näring och rumslig konkurrens, svampar svampen sålunda patogena svampar från hudkammaren. Kärnan i Pythium oligandrum är produktionen av enzymer och parasiterande på svampmikroorganismer. Efter det att den uppnår den här uppgiften (utarmning av en parasit), försvinner den från området (människokroppen är inte en naturlig miljö för Pythium oligandrum, och det kan inte anpassa sig till denna miljö), vilket möjliggör återbosättning av den gemensamma mikrofloran.  Biodeur kuren kan börjar direkt efter fotvårdsbehandling eller hemma inom 24 timmars efter fotvården. Kuren tar ca 2-3 veckors och börjar med att fräsas ner påverkade naglar så mycket som möjligt sen  3ggr fotbad med en Biodeur tablett med 4-6 dagars mellan fotbadstillfället. Naglarna ska undvika kemiska preparat under kuren. Sex veckors efter kuren är avslutas ska naglarna fräsas ner igen.  För bäste resultat används Prevent fotpuder.

Biodeur Pythie  nail fungus treatment. The microorganism Pythium oligandrum of the kingdom of Chromista – Stramenopila represents the dividing line between fungi and algae. With its fibers, Pythium oligandrum penetrates into the parasite cells (yeasts or fungi) and extracts the necessary nutrition substances out of it. As part of nutrition and spatial competition, the fungus thus displaces pathogenic fungi from the skin compartments. The essence of Pythium oligandrum is the production of enzymes and parasitizing on fungal microorganisms. After it accomplishes this task (depletion of a parasite), it disappears from the area (the human body is not a natural environment for Pythium oligandrum, and it unable to adapt to this environment), which allows its resettlement by common microflora.

The Biodeur cure can begin directly after an in salon medi pedi or at home within 24 hours of the service. The cure takes about 2-3 weeks with 4-6 days between each treatment and consist of, in this order: 3 footbaths, 1 inpackning, then the last foot bath. The treatments can take place at home or in salon. The foot baths consists of 1 Biodeur tablet in luke warm  water. During the cure avoid all other foot svamp cures or creams. For best results use the Prevent foot powder for feet and shoes.

Mills Lammull är en långfibrig väldigt mjuk och specialrenad ull som effektivt absorberar fukt och bevarar huden torr. Unik hjälp för förebyggande av fötsvamp. Produkten centrala användningsområde är att förebygga och vårda hudinflammation mellan tårna och i hudveck. Använder särskilt Mills Lammull i följande situationer: vid skavande och irriterad hud, fukt mellan tårna. vid blåsor, liktornar och förhårdnader, på tårna. för separation av tårna. för ben, ljumskar eller hudveck som utsätts för svamp infektioner, för vård av fotproblem hos personer som bl.a. lider av diabetes, ledsjukdomar, psoriasis eller perifer artärsjukdomer i dem nedre extremisterna. Till kraftigt transpirerande fötter, kalla, frysande tår/fötter, i samband med träning och vid ibruktagande av nya skor.

Mills Lambswool is a long-fiber very soft and specially cleaned wool that effectively absorbs moisture and preserves the skin dry. A unique help for preventing fungus. The product’s main use is to prevent and treat skin inflammation between the toes and in skin folds. In particular, use Mills Lammull in the following situations: in the case of chafing and irritated skin, moisture between the toes, in the case of blisters, corns and injuries on the toes, for the separation of the toes, for legs, groin or skin folds exposed to fungal infections. for the care of foot problems in people who suffer from diabetes, joint diseases, psoriasis or peripheral artery diseases in the lower extremeties, excessive perspersting feet, cold, freezing toes / feet. For use during exercise and when breaking in new shoes

Amazing Care Bambu Strumpor är smidiga och mjuka strumpor, perfekta för dig med känsliga fötter! Bambufibern hr unika fukttransporterande egenskaper och passar dig som lätt blir svettig om fötterna eller lider av fotsvamp. Detta tillsammans med bambustrumpornas naturliga antibakteriella egenskaper håller strumporna fräscha länga och motverkar på så sätt fotsvamp och bakterier kring fötterna. Att ha på sig bambustrumpor kan liknas vid att gå på potatismjöl. Bambuns unika andningsförmåga gör att fötterna känner sig svala i varmare klimat och värmande i kalla temperaturer. Bambufibern är en naturfiber och har liknade egenskaper som silke.

Amazing Care Bamboo Socks are smooth and soft socks, perfect for you with sensitive feet! The bamboo fiber features unique moisture-wicking properties and suits you who suffer from sweaty athlete´s feet. This, together with the natural antibacterial properties of the bamboo socks,  keeps the socks fresher for longer and thus counteracts foot fungus and bacteria around the feet. Wearing these bamboo socks can be likened to walking on soft flour. Bamboo’s unique breathability makes the feet feel cool in warmer climates and warming in cold temperatures. The bamboo fiber is a natural fiber and has similar properties to silk.

Flawa Hygiensulor håller dina fötter torra, fräscha och utan lukt. De ultratunna hygiensulor håller fötter och dina skor fräsch i 7 dagar, därefter byter du till et par nya sulor!

Flawa Hygien insoles keep your feet dry and fresh and oder free. The super thin soles keep your feet fresh for up to 7 days by then change to a new pair!

Alexandria Professional

Salt Smoothie  body scrub är en närande, kraftfulla och  fuktgivande produkt med naturens rena och naturliga oljor i kombination med äkta mineral Döda Havssalt. Applicera Salt Smoothie på torr hud  liten cirkelrörelse. Vattna dina händer med varmt vatten och massera försiktig över det skrubbade området för att smälta hela Salt Smoothie i huden. Upprepa till det är fullt absorberat. Torka med handduk.  För en snabbare skrubba, använd i duschen och skölj bort för en uppfriskande utjämning av huden.

Salt Smoothie body scrub is a nourishing, powerful and moisturizing product with nature’s pure and natural oils combined with genuine mineral Dead Sea salt. Apply Salt Smoothie to dry skin small circular motion. Water your hands with warm water and gently massage over the scrubbed area to melt the entire Salt Smoothie into the skin. Repeat until it is fully absorbed. Wipe with a towel. For a quicker scrub, use in the shower and rinse off for a refreshing smoothing of the skin.

Sweet Cheeks ansikte exfoliant kommer att föryngra och hydrera huden i ett steg. formulerad för att vara mild nog för ansikte, främjar denna naturliga exfoliant en sund hud och en balanserad ton.  Hur man använder: rengör huden på ansikte. Skruva ut en liten bit av Sweet Cheeks och massera försiktigt in på fuktiga hud med fingertoppar i små cirkulära rörelser. Låt upp till 3 minuter av exfoliering före sköljning.

Sweet Cheeks face exfoliant will rejuvenate and hydrate the skin in one step. formulated to be gentle enough for the face, this natural exfoliant promotes healthy skin and a balanced tone. How to use: clean the skin on the face. Unscrew a small piece of Sweet Cheeks and gently massage onto moist skin with fingertips in small circular motions. Allow up to 3 minutes of exfoliation before rinsing.

Mud Puddle är en helt naturlig ungersk lera, rik på väsentliga mineraler och kollagen. Denna multifunktionella föryngringsbehandling hjälper tull med inåtväxande hår problem, behandlar ansiktsfläckar och förbättrar hudens struktur. Termiska egenskaper: terapeutisk lera har lång värme rentention,  60% silikondioxide hjälper till att hålla kollagenvävnad tillsammans. Anti inflammatorisk. Rensar lagrde toxiner. Blandas lätt och sprids smidigt. För omslag, förpackningar och masker. 

Mud Puddle is an all-natural Hungarian mud, rich in essential minerals and collagen. This multi-purpose rejuvenating treatment helps with ingrown hair problems, treats facial blemishes and improves skin texture. Thermal Properties: therapetic mud has long heat retention. 60% Silicon Dioxide: Building block of collagen from skin to bone, helps hold collagen tissue together. Deeply penetrates tissues: clears stored toxins. Anti-inflammatory. Blended easily & spreads smoothly: for wraps, packs and masks.

Vertal 6 Drying Powder är tillverkat av rent, raffinerat, högkvalitativt puder och är parfymfritt, kemiskt fria, fritt från olja, hypoallergenskt och aluminiumfria. Säker för armhållor användning. Stror på huden och sprid i ett fint jämnt lager. Säker på känslig hud och även för spädbarn!

Vertal 6 Drying Powder is made of pure, refined, high quality powder and is perfume free, chemical free, oil free, hypoallergenic and aluminum free. Safe for underarm use.  Sprinkle on skin & spread in a fine, even layer. Safe for sensitive skin, and even for babies!

Kompression produkter och info

sidan byggs