Body Sugaring

Gå in och boka!

The New Smooth!

Jag  är stolt över att vara den första som presenterar Alexandria Body Sugar,  avancerad Body Sugaring -teknik och Alexandria Professionals produkter  i Stockholmsområdet  år 2010!  Metoden innebär att hårstrået tas bort medhårs istället för mothårs, vilket är bra vid känslig hud.

Professional Body Sugaring är en säker och mild och effektiv lösning för hårborttagning. Det avlägsnar håret från roten, därför är återväxten långsammare, finare, mjukare och ljusare i färg och leder till minskad hårväxt. Hårborttagning medan håret befinner sig i sina tidiga tillväxtsteg eliminerar brott, obehagligt obehag, irritation och inåtväxta hår. Resultaten? Smidig, vacker hud. Fördelar? Det är mer mild och mindre smärtsamt än andra former av hårborttagning. Det är ingen bränning, blåmärken eller blåsor orsakade eftersom sockerpastaen är vid rumstemperatur. Det är salvia, sanitära och hudvänlig. Det tar bort håret i den naturliga riktningen av tillväxt, vilket eliminerar inåtväxande hår och andra hudirritationer. DET ÄR ALLT 100% NATURLIGT. Det är ett naturligt konserveringsmedel där bakterier inte odlas. Det är säkert för eksem, spindelvener och psorasis. Den är effektiv för alla hudtyper inklusive känslig hud.

alexandria logo-small

I am proud to be the first to present the Alexandria Body Sugar, advanced Body Sugaring technique and Alexandria Professional products to the Stockholm area! The product is 100% natural sugar paste made of water, sugar and lemon juice. (in rare cases can a citrus allergy provoke a reaction) The method means that the hair is removed in the direction of its hair growth instead of against (as in waxing) which is great news for sensitive skin. For the best results it is recommended between 3 to 5 weeks between services which means complete regrowth reduction!

Professional Body Sugaring is safe and gentle and effective solution to hair removal. It removes the hair from the root therefor re-growth is slower, finer, softer and lighter in color and leads to diminished hair growth. Hair removal while the hair is in its early growth stages, eliminates breakage, unecessary discomfort, irritation and ingrown hairs The results? Smooth beautiful skin. Advantages ? It is more gentel and less painful than other forms of hair removal. There is no burning, bruising or blisters caused as the sugar paste is at room temperature. It is sage, sanitary and skin freindly. It removes hair in the natrual direction of growth elimination ingrown hairs and other skin irritations. IT IS ALL 100%NATURAL. It is a natural preservative where bacteria does not breed. It is safe for eczema, spider veins and psorasis. It is effective for all skin types including sensitive skin.