Body Sugaring

Advanced Body Sugaring: The New Smooth

Professional Body Sugaring är en säker och mild och effektiv lösning för hårborttagning.  Det avlägsnar håret från roten, därför är återväxten långsammare, finare, mjukare och ljusare i färg och leder till minskad hårväxt. Hårborttagning medan håret befinner sig i sina tidiga tillväxtsteg eliminerar brott, obehagligt obehag, irritation och inåtväxta hår.  Resultaten? Smidig, vacker hud. Fördelar? Det är mer mild och mindre smärtsamt än andra former av hårborttagning. Det är ingen bränning, blåmärken eller blåsor orsakade eftersom sockerpastaen är vid rumstemperatur. Det är salvia, sanitära och hudvänlig. Det tar bort håret i den naturliga riktningen av tillväxt, vilket eliminerar inåtväxande  hår och andra hudirritationer. DET ÄR ALLT 100% NATURLIGT. Det är ett naturligt konserveringsmedel där bakterier inte odlas. Det är säkert för eksem, spindelvener och psorasis. Den är effektiv för alla hudtyper inklusive känslig hud.

Professional Body Sugaring is safe and gentle and effective solution to hair removal. It removes the hair from the root therefor re-growth is slower, finer, softer and lighter in color and leads to diminished hair growth. Hair removal while the hair is in its early growth stages, eliminates breakage, unecessary discomfort, irritation and ingrown hairs The results? Smooth beautiful skin. Advantages ? It is more gentel and less painful than other forms of hair removal. There is no burning, bruising or blisters caused as the sugar paste is at room temperature. It is sage, sanitary and skin freindly. It removes hair in the natrual direction of growth elimination ingrown hairs and other skin irritations. IT IS ALL 100%NATURAL. It is a natural preservative where bacteria does not breed. It is safe for eczema, spider veins and psorasis. It is effective for all skin types including sensitive skin.

alexandria logo-small

 

 Behandling / Services

 Boka här!

 Halva ben /

 Half leg

500 SEK 

Hårborttagning av underben eller överben.

Hair removal from the lower or thigh.

Bikini

340 SEK 

Hårborttagning av bikini linje.

Hair removal from the bikini line.

Hela ben/

Whole leg

790 SEK 

Hårborttagning av hela ben inkl. ljumsken. (tår om så önskas)/ Hair removal from the entire leg incl. the groin.

Tanga/

Thong

420 SEK 

Liknar en bikini sugaring men inkludera hårborttagning av en del av ytter blygdläppar (även insidan av blygdläppar) 

Similar to a bikini sugaring men including hair removal from a part of the outer labia as well as inside the labia.

Brasil första gång

Brazil first time

600 SEK

Hårborttagning av hela intim området eller så mycket som önskas. OBS! Priset gäller kunder nytt till behandling samt stamkunder med 6 eller mer veckor mellanrum mellan  behandlingstillfälle.

Hair removal of the intimate area or as much as desired. Attn.! The price applies to clients new to this service as well as salon patrons with intervals of 6 or more weeks between salon visits.

Brasil 3-5 veckors 

 550 SEK  

Priset gäller endast stamkunder med 3-5 veckor mellan behandlingstillfälle.

The price applies to salon patrons with intervals of 3-5 weeks between salon visits.

Brasil kort

1 550 SEK 

3ggr. Priset gäller stamkunder hos mig. Obs! Alla behandlingar ska vara avslutade med  3-5 veckor mellan behandlingstillfälle. Ej ersättning mot missade tid. Gäller ej att byta mot ett annat dag/tid/behandling.

3 services. The price applies to salon patrons or new clients only after the initial 6+ week service with me. Attn! All services will be completed with intervals of 4 weeks between salon visits. No refunds for missed appointments. No exchanges for missed appointments to another day/time/services.

Hela ben och brasil 6+ sugaring /

Whole Leg and brazil 6+ sugaring

1290 SEK 

Priset gäller nya kunder samt stamkunder med 6 veckor eller mer mellanrum mellan behandlingstillfälle.

The price applies to new clients as well as salon patrons with 6 or more weeks between salon visits.

Hela ben och Brasil 3-5 sugaring /

Whole leg and Brazil 3-5 sugaring

1273 SEK 

Priset gäller endast stamkunder med 3-5 veckor mellanrum mellan behandlingstillfälle. 

The price applies to salon patrons with 3-5 weeks between salon visits 

Halva ben och Bikini/

Half leg and Bikini

798 SEK

Hårborttagning av underben eller överben samt bikini linje inkl. mellan skinkorna.

Hair removal from the lower or upper leg as well as the bikini line incl. between the cheeks.

Sugaring av halva ben och fotvård /

Half leg sugaring and medi-pedi

1 075 SEK

Hårborttagning av under eller över ben inkl. medicinsk fotvård

Hair removal from the lower or thigh incl. a medi-pedi. 

Överläpp och haka /

Upper lip and Chin

278 SEK 

Armhålor /Arm pits

250 SEK 

Rygg /Back

672 SEK  

Hel arm /Whole Arm

400 SEK