Body Sugaring

 

Body Sugaring

Jag använder endast Alexandria Professionell Body Sugaring past och produkter.

 Behandling / Services

Boka här!

 Halva ben /

 Half leg

460 SEK

Hårborttagning av underben eller överben.

Hair removal from the lower or thigh.

Bikini

325 SEK 

Hårborttagning av bikini linje.

Hair removal from the bikini line.

Hela ben/

Whole leg

750 SEK 

Hårborttagning av hela ben inkl. ljumsken. (tår om så önskas)/ Hair removal from the entire leg incl. the groin.

Tanga/

Thong

400 SEK

Liknar en bikini sugaring men inkludera hårborttagning av en del av ytter blygdläppar (även insidan av blygdläppar) 

Similar to a bikini sugaring men including hair removal from a part of the outer labia as well as inside the labia.

Brasil 6 + veckors

Brazil 6+ weeks

525 SEK

Hårborttagning av hela intim området eller så mycket som önskas. OBS! Priset gäller nya kunder samt stamkunder med 6 eller mer veckor mellanrum mellan  behandlingstillfälle.

Hair removal of the intimate area or as much as desired. Attn.! The price applies to new clients as well as salon patrons with intervals of 6 or more weeks between salon visits.

Brasil 3-5 veckors 

475 SEK  

Priset gäller endast stamkunder med 3-5 veckor mellan behandlingstillfälle.

The price applies to salon patrons with intervals of 3-5 weeks between salon visits.

Brasil 2 veckors

375 SEK

Priset gäller endast stamkunder med 2 veckor mellan behandlingstillfälle.

The price applies to salon patrons with intervals of 2 weeks between salon visits.

 

 

Hela ben och brasil 6+ sugaring /

Whole Leg and brazil 6+ sugaring

1175 SEK 

Priset gäller nya kunder samt stamkunder med 6 veckor eller mer mellanrum mellan behandlingstillfälle.

The price applies to new clients as well as salon patrons with 6 or more weeks between salon visits.

Hela ben och Brasil 3-5 sugaring /

Whole leg and Brazil 3-5 sugaring

1095 SEK 

Priset gäller endast stamkunder med 3-5 veckor mellanrum mellan behandlingstillfälle. 

The price applies to salon patrons with 3-5 weeks between salon visits 

Halva ben och Bikini/

Half leg and Bikini

700 SEK

Hårborttagning av underben eller överben samt bikini linje inkl. mellan skinkorna.

Hair removal from the lower or upper leg as well as the bikini line incl. between the cheeks.

Sugaring av halva ben och fotvård /

Half leg sugaring and medi-pedi

945 SEK

Hårborttagning av under eller över ben inkl. medicinsk fotvård

Hair removal from the lower or thigh incl. a medi-pedi. 

Överläpp och haka /

Upper lip and Chin

265 SEK 

Armhålor /Arm pits

250 SEK 

Rygg /Back

640 SEK  

Bröst /Chest

600 SEK 

Hel arm /Whole Arm

375 SEK